ตรวจวินิจฉัยโดยสัตวแพทย์ที่เชี่ยวชาญ ตรวจเลือดรู้ผลทันที เพื่อการเลือกใช้ยาที่ปลอดภัย รับยาถูกต้อง ปลอดภัย ดูแลอย่างต่อเนื่องใกล้ชิด