ตรวจสุขภาพ วัดไข้ทุกครั้งก่อนฉีด โทรตามนัดให้ทุกครั้ง ดูแลใส่ใจจนจบครบคอร์ส