โรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรารักษาได้หากรู้สาเหตุที่แท้จริง