ผ่าตัดหนังตาม้วนผิดรูป ขนตาทิ่มตาอักเสบ ดูแลอย่าใกล้ชิด ออกแบบทรงตาก่อนการผ่าตัด เพื่อให้ศัลยกรรมได้ผลดี