ราคาทำหมันสุนัขและแมว

เรื่องการทำหมันแมว

การทำหมันแมวเพศเมีย ควรมีอายุ 4-6 เดือนขึ้นไป

แมวเพศเมีย น้ำหนักไม่เกิน 5 กิโล ราคา 1,450 บาท
ซึ่งราคานี้ รวมยากิน ตัดไหม ชุดทำแผล เสื้อกันเลีย และค่าผ่าตัดเรียบร้อย
หากมีโปรโมชั่นจะใช้ราคานี้เป็นฐานหลักนะคะ/ครับ

การทำหมันแมว เพศผู้ ควรมีอายุ 1 ปีขึ้นไป (ทำไวกว่านี้จะเสี่ยงปัญหาทางเดินปัสสาวะตีบตัน)

แมวเพศผู้ น้ำหนักไม่เกิน 5 กิโล ราคา 600 บาท
ซึ่งราคานี้ รวมยากิน ตัดไหม ชุดทำแผล ค่าผ่าตัดเรียบร้อย
หากมีโปรโมชั่นจะใช้ราคานี้เป็นฐานหลักนะคะ/ครับ

ราคาเพิ่มเติม Option เสริม หากเจ้าของประสงค์

  1. ตรวจเลือดก่อนผ่าตัด ชุดเล็ก 200 ชุดใหญ่ 350
  2. ดมยาสลบ เพิ่ม 500 บาท
  3. ฝากเลี้ยง วันละ 80 บาทรวมค่าอาหาร ป้อนยา และ ทำแผลเรียบร้อย

เรื่อง การทำหมันสุนัข

สุนัขเพศเมียและสุนัขเพศผู้ ราคาตามน้ำหนัก ดังภาพด้านล่าง


ราคานี้รวมยากิน ตัดไหม เสื้อกันเลีย ชุดทำแผล และค่าผ่าตัดเรียบร้อย


ซึ่งเรื่อง Option เสริม จะมีการตรวจเลือดชุดเล็ก 200 ชุดใหญ่ 350
และ ดมยาสลบเพิ่ม 1000-1500 ตามน้ำหนักตัว นะคะ/ครับ

การฝากเลี้ยง

ลูกแมว เริ่มต้นวันละ 100 บาท
แมวโต เริ่มต้นวันละ 120 บาท

ลูกสุนัข เริ่มต้นวันละ 100 บาท
สุนัขพันธุ์ทอย พันธุ์เล็ก เริ่มต้น วันละ 150 บาท

สุนัขไทย ไซต์ปานกลาง เริ่มต้นวันละ 200 บาท
สุนัขพันธุ์ยักษ์ เริ่มต้นวันละ 300-500 บาท